هوش تجاری

به داده های خود گوش کنید

تصمیم گیری هوشمندانه و سریع با هوش تجاری

هوش تجاری

Business Intelligence

همه اطلاعات در یک نگاه

هوش تجاری با حذف زمان انتظار برای تهیه و به روزرسانی گزارشات، به مدیران کمک می کند تا علاوه بر کاهش هزینه ها، تمام اطلاعات سازمان را در قالب گزارش های متنوع و کاربردی در یک داشبورد مدیریتی در اختیار داشته باشند.


بررسی عملکرد سازمان از هر مکان

تنها با اتصال به اینترنت - در هر مکان و زمان - به گزارشات دسترسی داشته و از عملکرد سازمان با خبر شوید.


تسهیل فرآیند تصمیم گیری

با استفاده از گزارش های هوش تجاری بهترین اهداف را برای سازمان انتخاب کنید، دسترسی به اهداف را اندازه گیری کنید و عملکرد سازمان را ارزیابی نمایید.

صرفه جویی در زمان

روش های مختلفی وجود دارد که به وسیله آن ها میتوان کارها را سریعتر و با کارایی بیشتر انجام داد. به عنوان مثال حذف فسیله آن ها میتوان کارها را سریعتر و با کارایی بیشتر انجام داد. به عنوان مثال حذف فعالیت های بی ارزش و یا استفاده از یک فناوری جدید.


بهبود کیفیت

ترجیح سازمان ها بر این است که با منابع موجود، خدمات بهتری را ارائه کنند. برای این کار باید بخش هایی که روی خدمات نهایی اثر منفی دارند را پیدا و اصلاح کرد.


افزایش بهره وری

فرآیندهای بیهوده باید کشف و از گردش کار خارج شوند. زمانی که افراد مجبور به انجام کارهای بی ارزش نباشند، زمان بیشتری را صرف انجام کارهای ارزش آفرین خواهند کرد و این به معنای افزایش بهره وری است.

بهبود فرآیند کسب و کار

Business Process Management

Empty
Click + to add content