مشاوره و آموزش

خدمات تخصصی هوش تجاری

ارائه گزارش های مدیریتی

تحلیل و شناسایی نیازها

مزایای هوش تجاری


  • جمع‌آوری آوری و یکپارچه سازی داده های مختلف

  • ساخت گزارش های مدیریتی

  • ارزیابی عملکرد سازمان و کارمندان

  • ارائه راهکار جهت هدفمندسازی و اصلاح فعالیت ها و ارزیابی پیشرفت ها

  • دسترسی به گزارش ها از طریق نرم افزار تحت وب توسط لپتاپ، تلفن همراه و ...

از دنیای تحلیل لذت ببرید